Kto jest administratorem danych

Administratorem danych osobowych jest Krystian Galanek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krystian Galanek Wedding Photography, ul. Malborska 14B/44, 03-286 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7182088581, REGON 369756232. Adres strony internetowej to: http://krystiangalanek.com

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularz kontaktowy

Informacje przesłane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane jedynie w celu przygotowania oferty oraz odpowiedzi na wysłane zapytanie. Dane będą przetwarzane oraz przechowywane przez 5 lat od momentu wykonania usługi, której zapytanie dotyczyło. W przypadku gdy nie dojdzie do wykonania usługi, dane będą przetwarzane oraz przechowywane przez 5 lat od dnia wysłania wiadomości. Nie będą one natomiast wykorzystywane w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji..

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Moje dane kontaktowe

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w celu wglądu w swoje dane, ich korekty lub z żądaniem usunięcia, proszę o wiadomość na adres krystian.galanek@gmail.com

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Menu